Blog Archives

Blog #66

BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #66: 29 aug'23

Voetbalschoenen voor vrouwen: een must?

Deze blog kent een iets andere insteek dan normaal.
Ditmaal geen wetenschappelijk artikel wat centraal staat, maar een onderzoek van de European Club Association (ECA),
een belangenbehartiger van Europese voetbalclubs. Ook in het vrouwenvoetbal is deze organisatie actief.
Het investeert onder andere in baanbrekend onderzoek als onderdeel van hun ‘’Be a Changemaker’’ strategie.

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het ’ECA Women’s Football Boots Research’-project heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedere voetbalster kan spelen op voetbalschoenen die zijn ontwikkeld voor meisjes/vrouwen.
Op dit moment worden voetbalschoenen namelijk ontwikkeld o.b.v. de mannelijke voet. Een eerste onderzoek werd aangestuurd door de ECA’s Women’s High Advisory Group, een groep bestaande uit verschillende medisch en performance specialisten van Europese BVO’s. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de
St Mary’s University in Londen en Aspetar in Qatar.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Bij 350 speelsters van verschillende Europese BVO’s werd dit onderzoek uitgevoerd. Middels een 3D-scan van de voet werd meer inzicht verkregen in verschillende voettypen. Door middel van vragenlijsten werd in kaart gebracht hoe speelsters over de huidige voetbalschoenenmarkt dachten, wat de keuze voor hun voetbalschoenen beïnvloedde en welke ongemakken zij ervoeren bij het dragen van voetbalschoenen.

Wat vertellen de resultaten mij?

 • Een op de vijf speelsters pasten voetbalschoenen aan voor meer comfort. Meestal door het gebruik van een zooltje via een podotherapeut;
 • Zo’n 82% van de speelsters ervoer ongemak of pijn bij het dragen van de voetbalschoenen. Speelsters met een zwarte, aziatische of gemengde etniciteit ervoeren gemiddeld meer ongemak;
 • Een op de vier speelsters vond de huidige markt ongeschikt qua aanbod voor een goede pasvorm of comfort;
 • Twee op de vijf speelsters vond het huidige aanbod voetbalschoenen ongeschikt t.b.v. blessurepreventie;
 • De 3D-scan liet grofweg twee verschillende voettypen zien: een normale en brede voet;
 • Met name speelsters met een Kaukasische, Spaanse en gemende etniciteit hadden hoge overeenkomsten in voettype;
 • Speelsters met een zwarte en Aziatische etniciteit bleken gemiddeld een bredere middenvoet te hebben waardoor meer druk op de voorvoet stond. Tevens bleken zij gemiddeld een brede achillespees te hebben ten opzichte van een smalle hiel.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Dit onderzoek is een eerste exploratie binnen het onderwerp voetbalschoenen voor vrouwen. Het toont aan dat het huidige aanbod voetbalschoenen, gebaseerd op de mannelijke voet, in grote mate zorgt voor ongemakken. Tevens toont het aan dat voettypen voornamelijk per etniciteit verschillen. Al met al lijkt dit onderzoek voldoende aanleiding te geven voor een verdere verkenning van dit onderwerp om zo bij te dragen aan het doel van de ECA: “een passende voetbalschoen voor iedere voetbalster”.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS:Blog #62

BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Blog #62: 3 april '23

Blessurepreventieprogramma’s voor voetbalsters: Wat weten we erover?

Artikel: Making football safer for women: a systematic review and meta-analysis of injury prevention programmes in 11 773 female football (soccer) players
Auteurs: 
Crossley, Patterson, Culvenor, et al.
Tijdschrift: 
British Journal of Sports Medicine, april 2020

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het doel van deze systematische review was om de effecten van blessure preventieprogramma’s op de incidentie van blessures bij voetbalsters inzichtelijk te maken. Daarnaast werd specifieke aandacht gelegd op de preventie van de incidentie van voorste kruisband (VKB) blessures, knie, enkel en heup/lies blessures.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In deze systematische reviews werden enkel RCT’s geïncludeerd waarin enige vorm van preventie werd vergeleken met een controlegroep in een steekproef van minimaal 20 speelsters.

Wat vertellen de resultaten mij?

 • In totaal werden 12 artikelen geïncludeerd;
 • In 11 artikelen werd een trainingsprogramma onderzocht waarvan bij 9 onderzoeken twee of meer trainingscomponenten werden gebruikt (denk aan: plyometrie, kracht en balans)
              – Hierin werden in totaal 11.773 speelsters geïncludeerd;
              – In 9 van de 12 studies werden adolescenten (<18 jaar) onderzocht. In twee studies werden volwassenen onderzocht;
 • Het andere artikel onderzocht het effect van een kleinere en lichtere bal, maar dit gaf geen significante resultaten;
 • Overall werd een significant lager blessurerisico gevonden van 22% door het volgen van een preventieprogramma. Het blessurerisico was significant 27% lager bij een preventieprogramma bestaande uit meerdere trainingscomponenten. Voor beiden ratio’s werd een lage evidentie afgegeven;
 • Voor VKB-blessures werd een significant lager blessurerisico van 45% gevonden;
 • Voor de knie, enkel en heup/lies werden respectievelijk een lager blessurerisico van 17%, 22% en 29% gevonden (niet signficant);
 • De blessure incidentie was 3.4 per 1000 voetbaluren, met daarbij:
              – 0.97 per 1000 voetbaluren voor enkelblessures;
              – 0.57 per 1000 voetbaluren voor knieblessures;
              – 0.22 per 1000 voetbaluren voor hamstringblessures;
              – 0.15 per 1000 voetbaluren voor heup/liesblessures;
              – 0.12 per 1000 voetbaluren voor VKB-blessures;
              – De incidentiecijfers kenden weinig veranderingen als werd gekeken naar alleen jeugdspeelsters. Enkel de incidentie voor
              hamstringblessures lag dan beduidend lager (0.14 per 1000 voetbaluren).

Wat kan ik er mee in de praktijk?

Deze systematische review laat zien dat het implementeren van een blessure preventief trainingsprogramma waardevol kan zijn in het verminderen van het blessurerisico bij voetbalsters. Hierbij lijken trainingsprogramma’s die meerdere trainingscomponenten bevatten, het meest effectief. Daarin is het extra interessant dat dit onderzoek laat zien dat het risico op VKB-blessures drastisch kan worden verminderd met een trainingsprogramma. Dit is gezien de hoge incidentiecijfers bij vrouwen m.i. absoluut nummer 1 aandachtspunt in de preventie.

Graag zou ik je vertellen wat hiervoor de beste manier is. Echter is de evidentie hierover niet eenduidig. Neuromusculaire training wordt hier in algemene zin aan geassocieerd. Meerdere wegen zullen uiteindelijk naar Rome leiden, maar welke weg het snelste is, dat is de vraag.
Om toch met een concrete tip af te sluiten: het Knee Control programma is een bewezen effectief programma dat al bij jonge meiden voor de reguliere warming-up kan worden uitgevoerd.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS:Blog #63

BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Blog #63: 9 mei '23

Minder hamstring-, knie- en enkelblessures in het amateurvoetbal met het Extended Knee Control programma

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

In de vorige blog eindigde ik met de effectiviteit van het Knee Control programma bij jonge voetbalsters.
Maar wist je dat dit programma ook bij volwassenen kan worden ingezet? Deze blog verteld je er meer over.

Wat is er onderzocht?

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van het Extended Knee Control programma ten opzichte van het Adductor Strength programma en zelfgekozen preventie-oefeningen te onderzoeken bij amateurvoetballers en -voetbalsters.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In totaal werden 502 spelers met een leeftijd van 14 tot 46 jaar geïncludeerd die de studie volledig hadden afgemaakt. Hiervan was 69% vrouw en 31% man. De spelers werden samen met heel het team en andere deelnemende teams van dezelfde club ingedeeld in een cluster. De clusters werden willekeurig verdeeld over drie groepen: een groep die het Extended Knee Control programma uitvoerde, een groep die het Adductor Strength programma deden en een groep die zelf preventieve oefeningen mocht kiezen. De programma’s werden gedurende één seizoen uitgevoerd.

Het Extended Knee Control  programma en het Adductor Strength programma zijn te vinden in tabel 1.

Tabel 1

Tabel 1 Blog#63 SoccerDoc

De data over training- en wedstrijdbelasting en blessures werden verzameld door middel van wekelijkse vragenlijsten die door de spelers werden ingevuld. Voor de blessureregistratie werd de Oslo Sports Trauma Research Center Questionnaire (OSTRC-O2) gebruikt. Aan spelers uit de controlegroep (zelfgekozen oefeningen) werd tevens gevraagd aan te geven wanneer zij de oefeningen deden. Aan de coaches werd gevraagd om het aantal sessies door te geven en op welk moment in een training dit werd gedaan.

Wat vertellen de resultaten mij?

 • In totaal werden 458 blessures bij 279 spelers gevonden;
 • Gemiddeld werd het Extended Knee Control Program 1,6x per week uitgevoerd, het Adductor Strength programma 1x en de zelfgekozen oefeningen 1,4x;
 • Er werd geen verschil gevonden in blessure incidentie tussen de Extended Knee Control groep en Adductor Strength groep;
 • De Extended Knee Control groep kende een 29% lagere blessure incidentie dan de controlegroep voor hamstring-, knie- en enkelblessures;
 • De absolute risicoreductie (ARR) was 3.2 blessures per 1000 uur;
 • De Number Needed to Treat was 316 uur. Dit komt overeen met 7 spelers die het Extended Knee Control programma gedurende het seizoen moeten doen om één blessure te voorkomen;
 • De prevalentie in deze groep was 17% lager dan in de Adductor Strength groep en 26% lager dan in de controlegroep;
 • De time-loss van blessures bleek in de Extended Knee Control groep 42% lager te zijn dan in de Addcutor Strength groep en 48% lager dan in de controlegroep;
 • In deze studie kwam geen significante vermindering van liesblessures voor in de Adductor Strength groep.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Deze studie laat zien dat het Extended Knee Control Program een effectief blessurepreventie programma is bij amateurvoetballers en -voetbalsters van verschillende leeftijden als het gaat om hamstring-, knie- en enkelblessures. Het is een kortdurend programma wat eenvoudig op ieder niveau in de warming-up kan worden uitgevoerd.

Persoonlijk vind ik een meerwaarde van dit programma dat er veel variatie mogelijk is. Dit maakt dat het leuker is om te blijven doen gedurende het seizoen. Dit zou kunnen bijdragen aan een hogere compliance van dit programma, want dat is toch vaak de uitdaging bij preventieve programma’s: doen en blijven doen.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS:Blog #64

BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Blog #64: 6 juni'23

Natuurgras v.s. kunstgras: een groter blessurerisico door het type ondergrond?

Artikel: Incidence of football injuries sustained on artificial turf compared to grass and other playing surfaces: a systematic review and meta-analysis
Auteurs: Kuitunen., Immonen., Pakarinen, et al.
Tijdschrift: EClinicalMedicine, mei 2023

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Bij het ontstaan van blessures proberen we zo goed mogelijk te analyseren welke onderliggende factoren een rol hebben gespeeld. Een discussie die vaakt ontstaat is de ondergrond waarop de blessure is ontstaan. Kunstgras wordt daarbij vaak gezien als boosdoener. Maar is dat terecht?

Wat is er onderzocht?

Het doel van deze studie was om de incidentie van voetbalblessures en het ontstaan hiervan te vergelijken voor natuurgras en kunstgras.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In totaal werden 22 studies geïncludeerd in deze systematische review en meta-analyse. Enkel studies waarin de incidentie van voetbalblessures werden onderzocht en vergeleken per ondergrond, werden geïncludeerd. De ‘’Incidence Rate Ratio’’ (IRR) werd gebruikt als uitkomstmaat. De IRR geeft aan in welke mate een groep meer of minder risico loopt ten opzichte van de andere groep. In deze studie dus het risico op het krijgen van een blessure op kunstgras v.s. natuurgras.

Wat vertellen de resultaten mij?

 • De incidentie van voetbalblessures was gemiddeld gezien lager op kunstgras dan op natuurgras (IRR 0.86);
            – Dit verschil gold zowel bij zowel mannen (IRR 0.82) als vrouwen (IRR 0.83);
            – Dit verschil was vooral zichtbaar bij professionele voetballers (IRR 0.79), maar niet bij amateurvoetballers. Bij hen was er sprake van een nagenoeg gelijke incidentie;
            -Dit verschil was daarnaast vooral zichtbaar bij volwassenen (IRR 0.70 – 0.85) en niet bij jeugdvoetballers;
 • Non-contact blessures kwamen minder vaak voor op kunstgras (IRR 0.86);
 • Ook spierblessures kwamen minder vaak voor op kunstgas (IRR 0.79);
 • Specifieker kwamen blessures aan het bekken of bovenbeen (IRR 0.72) en knie (IRR 0.77) minder vaak voor op kunstgras.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Deze studie laat zien dat over het algemeen blessures in het voetbal minder vaak ontstaan op kunstgrasvelden dan op natuurgrasvelden. Echter moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat in 17 van de 22 studies confounders niet werden uitgesloten. Dit zijn andere variabelen die invloed kunnen hebben uitgeoefend op het ontstaan van blessures, zoals het weer, de schoenen of speler specifieke factoren (vb. fysieke capactiteit). Desondanks draagt deze studie bij aan meer inzicht in de populaire discussie over de rol van kunstgras bij het onstaan van blessures.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS:Blog #65

BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #65: 15 aug'23

Sportgerelateerde hersenschuddingen: een nieuwe consensus statement

Artikel: Consensus statement on concussion in sport: the 6th International Conference on Concussion in Sport–Amsterdam, October 2022
Auteurs: Patricios JS, Schneider KJ, Dvorak J, et al.
Tijdschrift: British Journal of Sports Medicine, juni 2023

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het doel van deze consensus statement was om de beste evidentie aangaande het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van sport gerelateerde hersenschuddingen (SGH) samen te vatten.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Deze consensus statement is de uitkomst van een jarenlang proces, zoals weergegeven in tabel 1 met als hoogtepunt een conferentie in 2022. Hier kwamen verschillende internationale experts bijeen om de huidige evidentie samen te vatten en te beoordelen.

Tabel 1. Methode ontwikkeling consensus statement

Tabel 1 Blog #65 SoccerDoc

Wat vertellen de resultaten mij?

 • Het statement bevat veel geüpdate informatie over de preventie, diagnostiek en behandeling van SGH. Deze informatie werd opgedeeld in verschillende categorieën. Per categorie volgen de belangrijkste aanbevelingen gerelateerd voor het voetbal:1. Recognise: de nieuwe conceptuele definitie van SGH is
  ‘’ Sport-related concussion is a traumatic brain injury caused by a direct blow to the head, neck or body resulting in an impulsive force being transmitted to the brain that occurs in sports and exercise-related activities. This initiates a neurotransmitter and metabolic cascade, with possible axonal injury, blood flow change and inflammation affecting the brain. Symptoms and signs may present immediately, or evolve over minutes or hours, and commonly resolve within days, but may be prolonged. No abnormality is seen on standard structural neuroimaging studies (computed tomography or magnetic resonance imaging T1- and T2-weighted images), but in the research setting, abnormalities may be present on functional, blood flow or metabolic imaging studies. Sport-related concussion results in a range of clinical symptoms and signs that may or may not involve loss of consciousness.
  The clinical symptoms and signs of concussion cannot be explained solely by (but may occur concomitantly with) drug, alcohol, or medication use, other injuries (such as cervical injuries, peripheral vestibular dysfunction) or other comorbidities (such as psychological factors or coexisting medical conditions).’’;


  2. Reduce: een warming-up met daarin focus op neuromusculaire training lijkt bij te dragen aan de preventie van SGH. Echter moet verder onderzoek per sport/doelgroep leiden tot specifiekere aanbevelingen. Tevens werd aanbevolen om beleidsmatige veranderingen door te voeren in de sport die bijdragen aan de preventie, zoals een verplichte Return to Sport goedkeuring door een medisch specialist t.b.v. het voorkomen van recidieven;

  3. Remove: het herkennen van een SGH tijdens het sporten is een cruciale eerste stap. Een vernieuwde versie van de ‘Sport Concussion Assessment Tool’ (SCAT) en Child SCAT werd aanbevolen om bij te dragen aan het adequaat herkennen van SGH. Daar waar deze tools vooral bruikbaar zijn in de eerste 72 uur tot maximaal 7 dagen na het ontstaan, werd aanbevolen om een nieuwe tool te ontwikkelen voor de periode hierna. Aanbevolen werd om de cognitieve tests in de SCAT6/Child SCAT5 te verbeteren en een samengestelde score te gebruiken voor een betere test-hertest betrouwbaarheid;

  4. Re-evaluate: een nieuwe tool de ‘Sport Concussion Office Assessment Tool’ (SCOAT6) en Child SCOAT 6 is aanbevolen voor de subacute fase (> 72 uur) voor de evaluatie van het herstel. De Child SCOAT6 is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De SCOAT6 voor elke sporter vanaf 13 jaar oud;

  5. Rest and exercise: volledige rust wordt afgeraden na een SGH. Beter is om in te zetten op relatieve rust in de eerste 48 uur.
  Dit betekent gedoseerde dagelijkse activiteiten en het beperken van schermtijd. Na 24 tot 48 uur wordt aanbevolen om gedoseerde lichamelijke activiteit, zoals wandelen en fietsen (hometrainer) te bevorderen. Hierna kan meer aerobe activiteit worden opgepakt afhankelijk van de symptomen en veregering hiervan. Als afkapwaarde hiervoor wordt een maximale klachtenverergering van 2 punten (schaal 0 t/m 10) van korte duur (< 1 uur na inspanning) aanbevolen;

  6. Refer: aanbevolen wordt om bij aanhoudende klachten (> 4 weken) de sporter ter vewijzen naar een specialist, bij voorkeur werkend in een multidisciplinair team. Aanhoudende klachten kunnen SGH gerelateerd zijn, maar kunnen ook gerelateerd zijn aan andere factoren;

  7. Rehabilitation: als duizeligheid, nekpijn en/of hoofdpijn langer dan 10 dagen aanhouden dan is aanbevolen om cervicovestibulaire therapie toe te passen. Voor aanhoudende klachten langer dan 4 weken werd aanbevolen om multidisciplinair met specialisten samen te werken. Bij duizeligheid/balansproblemen werd zowel verstibulaire als cervicovestibulaire therapie aanbevolen. De rest van de adviezen sluiten aan bij wat eerder genoemd is;

  8. Recovery: drie componenten werden aanbevolen voor het monitoren van het herstel: symptomen, andere relevante uitkomstmaten zoals balans en de mate van terugkeer naar activiteiten;

  9. Return to Learn / Return to Sport: onderstaande tabellen weegeven de aanbevelingen.

Tabel RTS Blog #65 SoccerDoc
 • Elke stap neemt minimaal 24 uur in beslag zodat er met zekerheid kan worden geconcludeerd dat er geen nareactie op de belasting is ontstaan. Daarom duurt een revalidatie minimaal één week.10. Reconsider: bij herhaaldelijke hoofdtrauma moet ‘Chronic traumatic encephalopathy-neuropathological change’ (CTE-NC) overwogen worden. CTE-NTC kenmerkt zich door de ophoping van een abnormaal eiwit genaamd tau in de hersenen, wat leidt tot verlies van zenuwcellen en atrofie. Dit kan vergelijkbare klachten geven als bij een langdurige SGH. Echter is de diagnostiek lastig, daar waar het op dit moment alleen kan worden vastgesteld middels hersenweefselonderzoek na het overlijden;

  11. Retire: er gelden geen duidelijke richtlijnen voor het stoppen met een sport vanwege SGH. Het betreft een complexe en multifactoriele situatie waarin bij voorkeur vanuit een multidisciplinair team met een sporter wordt meegedacht.

  12. Refine: aanvullend onderzoek is nodig voor gehandicapte sporters

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Dit onderzoek geeft de laatste evidentie weer van het reilen en zeilen rondom sportgerelateerde hersenschuddingen. De SCAT6 voor 13 jaar en ouder en de Child SCAT6 (8-12 jaar) kunnen in de eerste 72 uur na het ontstaan worden gebruikt voor het adequaat herkennen van en eerste herstel bij SGH. Na 72 uur kan de SCOAT6 en Child SCOAT6 een nuttige tool zijn voor het begeleiden van de revalidatie. Opvallend is dat in de (Child) SCOAT6 meer aandacht is voor de mentale status (bijv. angst) en kwaliteit van slaap. Dit kan bijdragen aan het vergaren van een completer beeld van het herstel. Daarnaast bieden de RTL en RTS aanbevelingen (ook zichtbaar in de tools) uitkomst voor het begeleiden van de revalidatie.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS:Blog #61

BLOGS

Delen van kennis & kunde

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #61: 21 febr '23

Blessures bij jeugdvoetballers: deel 2 risicofactoren

Artikel:  Injury incidence and risk factors in youth soccer players: a systematic literature review. Part II: Intrinsic and extrinsic risk factors
Auteurs: Mandorino, Figueiredo, Gjaka & Tessitore
Tijdschrift: 
Biology of Sport, januari 2022

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Deze blog is het vervolg op de vorige blog waarin de epidemiologische data van jeugdblessures werd gepresenteerd.
In deze blog aandacht voor de risicofactoren.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Het betreft een systematische review uitgevoerd door twee onafhankelijke onderzoekers. Artikelen met data over blessure-risicofactoren bij voetballers ( jongens en meisjes ) in de leeftijd van 5 tot 18 jaar werden geïncludeerd.

Wat vertellen de resultaten mij?

 • In totaal werden 71 artikelen geïncludeerd;
 • De risicofactoren werden onderverdeeld in intrinsieke en extrinsieke risicofactoren;
 • De belangrijkste intrinsieke risicofactoren zijn:
              – 
  Een eerder opgelopen blessure is de belangrijkste risicofactor voor toekomstig blessureleed
              – Neuromusculaire controle waarbij assymetrie in de ledematen en knie valgisatie tijdens landing significante risicofactoren bleken;
              – Groei, bij meisjes na hun eerste menstruatie en bij jongens tijdens de Peak Height Velocity (PHV) leeftijd kunnen een rol spelen;
              – Physchologische factoren, zoals vermoeidheid en slecht herstel kunnen een rol spelen;
              – Goede spelers (highly skilled) lopen een groter risico op blessures.
 • De belangrijkste extrinsieke risicofactoren zijn:
              – Excessieve weekbelasting;
              – Groot jaarlijks volume van belasting (in enkele studies, maar er is geen overtuigend bewijs);
              – Sportspecialisatie, resulterend in eentonige belasting (eveneens geïdentificeerd in enkele studies, maar in andere studies werd 
                 geen relatie met blessure-risico gevonden).

Een aantal risicofactoren werden wel onderzocht, maar niet significant gecorreleerd aan een hoger blessure-risico. Hieronder vielen bijvoorbeeld ondergrond, speel positie.

Wat kan ik er mee in de praktijk?

Hoewel het ontstaan van blessures een multifactorieel en complex geheel is, toont dit onderzoek in simpele vorm de meest relevante risicofactoren voor blessures bij jeugdvoetballers (m/v). Op basis van de kennis uit deze studie is het logisch om de belasting zo goed mogelijk te kwantificeren en excessieve belasting in een korte periode te voorkomen. Daarnaast lijkt het relevant om de genoemde intrinsieke factoren in kaart te brengen en hier per individu rekening mee te houden, waarbij met name de spelers met een eerdere (recente) blessure goed in de gaten gehouden moeten worden.

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE
Kom ook naar het Voetbalmedisch Symposium 8 Maart @ KNVB Campus
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS:VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail.