BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Blog #64: 6 juni'23

Natuurgras v.s. kunstgras: een groter blessurerisico door het type ondergrond?

Artikel: Incidence of football injuries sustained on artificial turf compared to grass and other playing surfaces: a systematic review and meta-analysis
Auteurs: Kuitunen., Immonen., Pakarinen, et al.
Tijdschrift: EClinicalMedicine, mei 2023

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Bij het ontstaan van blessures proberen we zo goed mogelijk te analyseren welke onderliggende factoren een rol hebben gespeeld. Een discussie die vaakt ontstaat is de ondergrond waarop de blessure is ontstaan. Kunstgras wordt daarbij vaak gezien als boosdoener. Maar is dat terecht?

Wat is er onderzocht?

Het doel van deze studie was om de incidentie van voetbalblessures en het ontstaan hiervan te vergelijken voor natuurgras en kunstgras.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In totaal werden 22 studies geïncludeerd in deze systematische review en meta-analyse. Enkel studies waarin de incidentie van voetbalblessures werden onderzocht en vergeleken per ondergrond, werden geïncludeerd. De ‘’Incidence Rate Ratio’’ (IRR) werd gebruikt als uitkomstmaat. De IRR geeft aan in welke mate een groep meer of minder risico loopt ten opzichte van de andere groep. In deze studie dus het risico op het krijgen van een blessure op kunstgras v.s. natuurgras.

Wat vertellen de resultaten mij?

  • De incidentie van voetbalblessures was gemiddeld gezien lager op kunstgras dan op natuurgras (IRR 0.86);
              – Dit verschil gold zowel bij zowel mannen (IRR 0.82) als vrouwen (IRR 0.83);
              – Dit verschil was vooral zichtbaar bij professionele voetballers (IRR 0.79), maar niet bij amateurvoetballers. Bij hen was er sprake van een nagenoeg gelijke incidentie;
              -Dit verschil was daarnaast vooral zichtbaar bij volwassenen (IRR 0.70 – 0.85) en niet bij jeugdvoetballers;
  • Non-contact blessures kwamen minder vaak voor op kunstgras (IRR 0.86);
  • Ook spierblessures kwamen minder vaak voor op kunstgas (IRR 0.79);
  • Specifieker kwamen blessures aan het bekken of bovenbeen (IRR 0.72) en knie (IRR 0.77) minder vaak voor op kunstgras.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Deze studie laat zien dat over het algemeen blessures in het voetbal minder vaak ontstaan op kunstgrasvelden dan op natuurgrasvelden. Echter moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat in 17 van de 22 studies confounders niet werden uitgesloten. Dit zijn andere variabelen die invloed kunnen hebben uitgeoefend op het ontstaan van blessures, zoals het weer, de schoenen of speler specifieke factoren (vb. fysieke capactiteit). Desondanks draagt deze studie bij aan meer inzicht in de populaire discussie over de rol van kunstgras bij het onstaan van blessures.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: