BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Om de week reflecteert SoccerDoc op een relevant wetenschappelijk artikel binnen het voetbalmedische domein.
Deze week:

Depressies, angststoornissen en suïcides bij Zweedse profvoetballers

Artikel: Depression and anxiety-related disorders and suicide among Swedish male elite football players: a nationwide cohort study
Auteurs: Kader, Pasternak, Lim, et al.
Tijdschrift: British Journal of Sports Medicine, oktober 2023

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het doel van deze cohort studie was om te onderzoeken of er bij professionele voetballers, tijdens en na hun actieve carière, een vergrote kans op depressies, angststoornissen en suïcides was.

Blog #69

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Mannelijke voetballers, die tussen 1924 en 2019 in de hoogste voetbaldivisie van Zweden speelden, werden geïncludeerd. Hierbij werden enkel voetballers met de Zweedse nationaliteit of woonachtig in Zweden voor hun 15de levensjaar geïncludeerd. Spelers ouder dan 65 jaar op 1 januari 1997 werden geëxcludeerd. Om een vergelijk te kunnen maken met de algemene populatie werd op basis van leeftijd, woonplaats en vitale status een vergelijkbare groep mannen uit landelijke registers geïncludeerd. Met behulp van landelijke registers volgden de onderzoekers de voetballers vanaf hun eerste seizoen in de hoogtste divisie (of de datum van hun eerste geregistreerde verblijf in Zweden) of 1 januari 1997 en vergeleken ze het risico op depressies, angststoornissen en suïcides tussen de voetballers en de controlegroep. Depressies en angststoornissen werden vastgesteld aan de hand van diagnoses van ziekenhuisopnames en poliklinische bezoeken en voorgeschreven medicatie. Met behulp van overlijdensakten werd het aantal suïcides vastgesteld.

Wat vertellen de resultaten mij?

  • Bij 504 (13,6%) van de 3179 voetballers werd een depressie en/of angststoornis vastgesteld;
  • Bij 7455 (22,3%) van de 33425 mannen uit de controlegroep werd een depressie en/of angtstoornig vastgesteld;
  • Het risico op een depressie en/of angststoornigs was 39% lager bij voetballers dan bij de algemene mannelijke bevolking (HR 0.61, 95% CI 0.55 tot 0.66);
  • Dit lagere risico werd minder naar mate de leeftijd toenam en was gelijk rond het 70ste levensjaar;
  • 24 (0,4%) van 6007 voetballers en 473 (0,8%) van 56168 mannen uit de controlegroep overleden aan suïcide;
  • Het risico op suïcide lag 52% lager bij de voetballers dan bij de controlegroep (HR 0.48, 95% CI 0.32 tot 0.72).

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Dit onderzoek laat zien dat Zweedse profvoetballers tussen 1924 en 2019 een lager risico hadden op depressies, angststoornissen en suïcides dan de algemene mannelijke bevolking. Op basis van dit onderzoek is het moeilijk om conclusies te trekken aangaande oorzaken en gevolgen.

Mijns inziens draagt dit onderzoek vooral bij aan de toenemende aandacht en kennis over ‘’het mentale aspect’’ binnen het profvoetbal.
Iets wat nog vaak benoemd wordt als onderbelicht en een negatieve stempel op zit, maar daarentegen cruciaal is voor iemands welzijn en prestatievermogen.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: