BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Blog #63: 9 mei '23

Minder hamstring-, knie- en enkelblessures in het amateurvoetbal met het Extended Knee Control programma

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

In de vorige blog eindigde ik met de effectiviteit van het Knee Control programma bij jonge voetbalsters.
Maar wist je dat dit programma ook bij volwassenen kan worden ingezet? Deze blog verteld je er meer over.

Wat is er onderzocht?

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van het Extended Knee Control programma ten opzichte van het Adductor Strength programma en zelfgekozen preventie-oefeningen te onderzoeken bij amateurvoetballers en -voetbalsters.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In totaal werden 502 spelers met een leeftijd van 14 tot 46 jaar geïncludeerd die de studie volledig hadden afgemaakt. Hiervan was 69% vrouw en 31% man. De spelers werden samen met heel het team en andere deelnemende teams van dezelfde club ingedeeld in een cluster. De clusters werden willekeurig verdeeld over drie groepen: een groep die het Extended Knee Control programma uitvoerde, een groep die het Adductor Strength programma deden en een groep die zelf preventieve oefeningen mocht kiezen. De programma’s werden gedurende één seizoen uitgevoerd.

Het Extended Knee Control  programma en het Adductor Strength programma zijn te vinden in tabel 1.

Tabel 1

Tabel 1 Blog#63 SoccerDoc

De data over training- en wedstrijdbelasting en blessures werden verzameld door middel van wekelijkse vragenlijsten die door de spelers werden ingevuld. Voor de blessureregistratie werd de Oslo Sports Trauma Research Center Questionnaire (OSTRC-O2) gebruikt. Aan spelers uit de controlegroep (zelfgekozen oefeningen) werd tevens gevraagd aan te geven wanneer zij de oefeningen deden. Aan de coaches werd gevraagd om het aantal sessies door te geven en op welk moment in een training dit werd gedaan.

Wat vertellen de resultaten mij?

  • In totaal werden 458 blessures bij 279 spelers gevonden;
  • Gemiddeld werd het Extended Knee Control Program 1,6x per week uitgevoerd, het Adductor Strength programma 1x en de zelfgekozen oefeningen 1,4x;
  • Er werd geen verschil gevonden in blessure incidentie tussen de Extended Knee Control groep en Adductor Strength groep;
  • De Extended Knee Control groep kende een 29% lagere blessure incidentie dan de controlegroep voor hamstring-, knie- en enkelblessures;
  • De absolute risicoreductie (ARR) was 3.2 blessures per 1000 uur;
  • De Number Needed to Treat was 316 uur. Dit komt overeen met 7 spelers die het Extended Knee Control programma gedurende het seizoen moeten doen om één blessure te voorkomen;
  • De prevalentie in deze groep was 17% lager dan in de Adductor Strength groep en 26% lager dan in de controlegroep;
  • De time-loss van blessures bleek in de Extended Knee Control groep 42% lager te zijn dan in de Addcutor Strength groep en 48% lager dan in de controlegroep;
  • In deze studie kwam geen significante vermindering van liesblessures voor in de Adductor Strength groep.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Deze studie laat zien dat het Extended Knee Control Program een effectief blessurepreventie programma is bij amateurvoetballers en -voetbalsters van verschillende leeftijden als het gaat om hamstring-, knie- en enkelblessures. Het is een kortdurend programma wat eenvoudig op ieder niveau in de warming-up kan worden uitgevoerd.

Persoonlijk vind ik een meerwaarde van dit programma dat er veel variatie mogelijk is. Dit maakt dat het leuker is om te blijven doen gedurende het seizoen. Dit zou kunnen bijdragen aan een hogere compliance van dit programma, want dat is toch vaak de uitdaging bij preventieve programma’s: doen en blijven doen.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: