BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #68: 3 okt'23

Groei gerelateerde blessures in het professionele jeugdvoetbal

Artikel: Growth-related sports injuries among young male professional football players in the Netherlands: a prospective cohort study concerning injury incidence, severity and burden
Auteurs: Else E A E Juch; Vincent C van de Koppel; Donna Blokland; Renko A Wouters; Frank J G Backx; Edwin A Goedhart;Nick van der Horst
Tijdschrift: Science and Medicine in Football

Else Juch is sportfysiotherapeut & fysiotherapiewetenschapper.
Daarnaast is ze ook Onderwijs Coördinator bij SoccerDoc

Blogger: drs. Else Juch
Blogger: drs. Else Juch
Werkzaam bij Fysique, Sliedrecht Sport & SoccerDoc

Dit keer een blog over een onderzoek van eigen bodem:
recent is er een studie naar groei gerelateerde blessures bij jeugdspelers in Nederlandse BVO’s gepubliceerd.

Wat is er onderzocht?
Het doel van de studie was het onderzoeken van de incidentie, het type en de locatie van groei gerelateerde sportblessures (GRSI)
bij professionele jeugdspelers in Nederland. Daarnaast werd er gekeken naar de ernst van GRSI en de blessurelast van GRSI.
Alle GRSI (ontstaan tijdens voetbal en leidend tot medische aandacht en/of niet kunnen spelen of trainen) werden prospectief gemonitord. De GRSI incidentie werd uitgedrukt per 1000 gespeelde voetbal uren en de ernst van deze blessures werd gecategoriseerd. De blessurelast werd uitgedrukt als het aantal dagen afwezig van voetbal per 1000 uur.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Het onderzoek is in het seizoen 2021-2022 gedaan onder
813 Nederlandse jeugdspelers, in de leeftijd 10-18 jaar.

Tabel 1

Tabel 1: Blessurelast van GRSI

Tabel 2

Tabel 2: Incidentie GRSI, verdeeld over trainingen en wedstrijden, en per leeftijdsgroep

Wat vertellen de resultaten mij?

  • GRSI komen vaak voor onder jeugdspelers, M. Osgood Schlatter en M. Sever zijn de meest voorkomende types GRSI
  • Meer dan de helft van de GRSI werden in ernst geclassificeerd als ‘major’
  • De gemiddelde GRSI ernst is 55 dagen afwezig van voetbal, waardoor de blessurelast van deze blessures groot is.
  • Meer dan 20% van de GRSI is een recidief blessure
  • De GRSI incidentie is -in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen- het hoogste in de O13 en O14 spelers.
  • GRSI kwamen vaker voor tijdens wedstrijden dan tijdens trainingen. Ook recidieven kwamen vaker voor tijdens wedstrijden.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

De resultaten van deze studie bieden inzicht in welke type GRSI het meest voorkomen in jeugdvoetbal, maar ook de ernst van deze blessures en de blessurelast. Op het moment dat een speler niet kan spelen door een blessure kan dit een grote impact hebben op zijn verdere ontwikkeling in het voetbal en het toekomstperspectief.

GRSI leiden in verhouding tot meer absentie tijdens wedstrijden, maar ontwikkelen zich ook tijdens trainingen. Het is dan ook belangrijk om GRSI serieus te nemen en focus te leggen op een balans tussen de fysieke belastbaarheid van een speler en de prestatiedruk in het voetbal.

De data van deze studie biedt aan de (para)medische staf informatie over de ernst van de blessure en de tijd dat een speler bij een specifieke GRSI niet kan spelen. Dit onderzoek is de opstap naar een vervolgonderzoek naar de interne/externe risicofactoren voor het oplopen van GRSI en tevens maakt het de weg vrij naar het verder uitdiepen van preventieprogramma’s gericht op GRSI. Het monitoren van de cumulatieve load waaraan aan speler blootgesteld wordt en het nemen van preventieve maatregelen om de kans op GRSI te minimaliseren is de toekomst.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: