BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #67: 19 sept'23

Groei en rijping als potentiele risicofactoren voor blessures bij jeugdvoetballers

Artikel: Injuries in elite male youth football and athletics: growth and maturation as potential risk factors (PhD Academy Award)
Auteurs: Wik EH
Tijdschrift: British Journal of Sports Medicine, augustus 2023

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het doel van deze PhD studie was om te kijken of de groei en rijping van het skelet werden geassocieerd met het blessurerisico bij jeugdsporters, waaronder voetballers.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Dit PhD onderzoek bestond uit meerdere studies. Voor deze studies werd gebruik gemaakt van de data van een nationale sportacademie in Qatar. De data van jongens tussen de 11 en 18 jaar, die deelnamen aan het voetbal- of atletenprogramma werden geïncludeerd. De blessuregeschiedenis (incidentie en ernst) werd gedurende vier seizoenen (voetballers) of vijf seizoenen (atleten) vergeleken met de veranderingen in antropometrie en rijping van het skelet (röntgenfoto hand/pols).

Wat vertellen de resultaten mij?
Onderstaande afbeelding laat de ziektelast per doelgroep zien over de studieperiode.

Afbeelding1.Blog67

Overzicht time-loss blessures, overgenomen uit Wik EH, 2023

Bij de atleten werden associaties gevonden tussen leeftijd van het skelet en de incidentie van groeiplaat gerelateerde avulsies/verstoringen. Deze blessures kwamen vaker voor bij de minder volwassen atleten. De blessure incidentie in deze groep was ook groter bij grote veranderingen in lichaamslengte en beenlengte.

Bij de voetballers werd enkel een significante associatie gevonden tussen een oudere skeletleeftijd en een vergroot risico op acute spierblessures en distories van gewrichten.

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Dit PhD onderzoek laat zien dat de rijping van het skelet zowel bij atleten als voetballers geassocieerd is met een verhoogd risico op bepaalde blessures. De veranderingen in antropometrie werden daarentegen alleen geassocieerd bij de atleten. Deze resultaten geven aan dat een zo breed mogelijk beeld van de fysieke groei van een jeugdsporter kan bijdragen aan het beter in kaart brengen van het blessurerisico.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: