BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

Blog #62: 3 april '23

Blessurepreventieprogramma’s voor voetbalsters: Wat weten we erover?

Artikel: Making football safer for women: a systematic review and meta-analysis of injury prevention programmes in 11 773 female football (soccer) players
Auteurs: 
Crossley, Patterson, Culvenor, et al.
Tijdschrift: 
British Journal of Sports Medicine, april 2020

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het doel van deze systematische review was om de effecten van blessure preventieprogramma’s op de incidentie van blessures bij voetbalsters inzichtelijk te maken. Daarnaast werd specifieke aandacht gelegd op de preventie van de incidentie van voorste kruisband (VKB) blessures, knie, enkel en heup/lies blessures.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
In deze systematische reviews werden enkel RCT’s geïncludeerd waarin enige vorm van preventie werd vergeleken met een controlegroep in een steekproef van minimaal 20 speelsters.

Wat vertellen de resultaten mij?

 • In totaal werden 12 artikelen geïncludeerd;
 • In 11 artikelen werd een trainingsprogramma onderzocht waarvan bij 9 onderzoeken twee of meer trainingscomponenten werden gebruikt (denk aan: plyometrie, kracht en balans)
              – Hierin werden in totaal 11.773 speelsters geïncludeerd;
              – In 9 van de 12 studies werden adolescenten (<18 jaar) onderzocht. In twee studies werden volwassenen onderzocht;
 • Het andere artikel onderzocht het effect van een kleinere en lichtere bal, maar dit gaf geen significante resultaten;
 • Overall werd een significant lager blessurerisico gevonden van 22% door het volgen van een preventieprogramma. Het blessurerisico was significant 27% lager bij een preventieprogramma bestaande uit meerdere trainingscomponenten. Voor beiden ratio’s werd een lage evidentie afgegeven;
 • Voor VKB-blessures werd een significant lager blessurerisico van 45% gevonden;
 • Voor de knie, enkel en heup/lies werden respectievelijk een lager blessurerisico van 17%, 22% en 29% gevonden (niet signficant);
 • De blessure incidentie was 3.4 per 1000 voetbaluren, met daarbij:
              – 0.97 per 1000 voetbaluren voor enkelblessures;
              – 0.57 per 1000 voetbaluren voor knieblessures;
              – 0.22 per 1000 voetbaluren voor hamstringblessures;
              – 0.15 per 1000 voetbaluren voor heup/liesblessures;
              – 0.12 per 1000 voetbaluren voor VKB-blessures;
              – De incidentiecijfers kenden weinig veranderingen als werd gekeken naar alleen jeugdspeelsters. Enkel de incidentie voor
              hamstringblessures lag dan beduidend lager (0.14 per 1000 voetbaluren).

Wat kan ik er mee in de praktijk?

Deze systematische review laat zien dat het implementeren van een blessure preventief trainingsprogramma waardevol kan zijn in het verminderen van het blessurerisico bij voetbalsters. Hierbij lijken trainingsprogramma’s die meerdere trainingscomponenten bevatten, het meest effectief. Daarin is het extra interessant dat dit onderzoek laat zien dat het risico op VKB-blessures drastisch kan worden verminderd met een trainingsprogramma. Dit is gezien de hoge incidentiecijfers bij vrouwen m.i. absoluut nummer 1 aandachtspunt in de preventie.

Graag zou ik je vertellen wat hiervoor de beste manier is. Echter is de evidentie hierover niet eenduidig. Neuromusculaire training wordt hier in algemene zin aan geassocieerd. Meerdere wegen zullen uiteindelijk naar Rome leiden, maar welke weg het snelste is, dat is de vraag.
Om toch met een concrete tip af te sluiten: het Knee Control programma is een bewezen effectief programma dat al bij jonge meiden voor de reguliere warming-up kan worden uitgevoerd.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: