BLOGS

Delen van kennis & kunde
Het delen van

KENNIS & KUNDE

Kennis omtrent voetbalblessures en voetbalfitheid ontwikkelt zich enorm snel. Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven de mogelijkheid om onze dagelijkse praktijk te verbeteren, maar welke studies zijn interessant? Wat is nu precies onderzocht? En de belangrijkste vraag: wat kan ik er mee in de praktijk?

SoccerDoc geeft u middels deze blogs inzicht in relevante en/of nieuwe thema’s met altijd een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk.

VOETBAL MEDISCH SYMPOSIUM 2020

DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES 

PRAKTISCHE WETENSCHAP

OP DE KNVB CAMPUS IN ZEIST VINDT KOMEND JAAR OPNIEUW HET VOETBALMEDISCH SYMPOSIUM PLAATS.

HET SYMPOSIUM IS DÉ PLEK OM COLLEGA’S BINNEN HET VOETBALMEDISCHE DOMEIN TE ONTMOETEN OF KENNIS OP TE DOEN VAN GERENOMMEERDE EXPERTS. EN DIE NIEUWSTE INNOVATIES TE ZIEN OP HET GEBIED VAN VOETBALMEDISCHE EN FYSIEKE PRESTATIES.

NA VORIG JAAR DE DIAGNOSTIEK VAN VOETBALBLESSURES BELICHT TE HEBBEN, ROLT DE BAL DIT JAAR VERDER NAAR DE BEHANDELING VAN VOETBALBLESSURES. HET INHOUDELIJKE PROGRAMMA BIEDT OPNIEUW SPREKERS DIE ZICH ONDERSCHEIDEN IN ZOWEL DE DAGELIJKSE ZORG VOOR DE VOETBALLERS ALS OP WETENSCHAPPELIJK GEBIED.

Ja, ik wil mij aanmelden!

VOETBAL MEDISCHE WORKSHOP 2020

(VELD)REVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE

OP 4 MAART ZAL ER WEDEROM EEN WORKSHOP PLAATS VINDEN BIJ HET KNVB VOETBAL MEDISCH CENTRUM. 
OOK DIT JAAR BELOOFD HET EEN OCHTENDVULLEND PROGRAMMA TE ZIJN WAAR VOORNAMELIJK (SPORT)FYSIOTHERAPEUTEN HUN KENNIS MEE KUNNEN UITBREIDEN.

TIJDENS DE WORKSHOP ZAL MATT TABERNER ZIJN KENNIS EN EXPERTICE MET DE DEELNEMERS GAAN DELEN. MATT TABERNER IS EEN ERVAREN CLINICUS DIE AL JAREN EINDVERANTWOORDELIJK IS VOOR DE REVALIDATIE VAN TOPVOETBALLERS IN DE PREMIER LEAGUE. ZIJN FOCUS LIGT VOORNAMELIJK OP FYSIEKE ONTWIKKELING EN PRESTATIES. TEVENS IS HIJ DE ONTWIKKELAAR VAN HET ‘CONTROL-CHAOS CONTINUUM’.

DIT FRAMEWORK, WELKE VIJF FASES BESCHRIJFT HOE DE VELDREVALIDATIE NA EEN VOETBALBLESSURE OPGEBOUWD KAN WORDEN, STAAT CENTRAAL BINNEN DE WORKSHOP. DE THEORETISCHE ACHTERGROND,
DE TOEPASSING EN HET PRAKTISCHE ASPECT ZULLEN ALLEN AAN BOD KOMEN TIJDENS DE WORKSHOP.

JA, IK WIL MIJ AANMELDEN!

reviews

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

These guys are the best when it comes to style and have great attention to detail. 

Issac Newton
MODEL, FRANCE

Nick van der Horst

Meet the soccerdoc

Nick van der Horst behaalde zijn diploma fysiotherapie in 2007 aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte 10 jaar lang als sportfysiotherapeut/echografist/docent bij het Academie Instituut te Utrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar waar zijn hart ligt, het professionele voetbal. Hij heeft twee jaar als sportfysiotherapeut en hoofd van de medische staf bij Go Ahead Eagles in Deventer gewerkt. Momenteel is is Nick werkzaam bij de KNVB. Zijn onderzoeks-activiteiten zijn gefocust op de voetbal-medische zorg. In 2017 behaalde hij zijn doctoraal na het verdedigen van zijn proefschrift ‘Prevention of hamstring injuries in male soccer’.

Blog #65: 15 aug'23

Sportgerelateerde hersenschuddingen: een nieuwe consensus statement

Artikel: Consensus statement on concussion in sport: the 6th International Conference on Concussion in Sport–Amsterdam, October 2022
Auteurs: Patricios JS, Schneider KJ, Dvorak J, et al.
Tijdschrift: British Journal of Sports Medicine, juni 2023

Marjolein Kusters is fysiotherapeut en MSc sportfysiotherapeut i.o. werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Blogger: Marjolein Kusters
Blogger: Marjolein Kusters
Werkzaam bij Feyenoord Vrouwen 1

Wat is er onderzocht?
Het doel van deze consensus statement was om de beste evidentie aangaande het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van sport gerelateerde hersenschuddingen (SGH) samen te vatten.

Bij wie en hoe is het onderzocht?
Deze consensus statement is de uitkomst van een jarenlang proces, zoals weergegeven in tabel 1 met als hoogtepunt een conferentie in 2022. Hier kwamen verschillende internationale experts bijeen om de huidige evidentie samen te vatten en te beoordelen.

Tabel 1. Methode ontwikkeling consensus statement

Tabel 1 Blog #65 SoccerDoc

Wat vertellen de resultaten mij?

 • Het statement bevat veel geüpdate informatie over de preventie, diagnostiek en behandeling van SGH. Deze informatie werd opgedeeld in verschillende categorieën. Per categorie volgen de belangrijkste aanbevelingen gerelateerd voor het voetbal:1. Recognise: de nieuwe conceptuele definitie van SGH is
  ‘’ Sport-related concussion is a traumatic brain injury caused by a direct blow to the head, neck or body resulting in an impulsive force being transmitted to the brain that occurs in sports and exercise-related activities. This initiates a neurotransmitter and metabolic cascade, with possible axonal injury, blood flow change and inflammation affecting the brain. Symptoms and signs may present immediately, or evolve over minutes or hours, and commonly resolve within days, but may be prolonged. No abnormality is seen on standard structural neuroimaging studies (computed tomography or magnetic resonance imaging T1- and T2-weighted images), but in the research setting, abnormalities may be present on functional, blood flow or metabolic imaging studies. Sport-related concussion results in a range of clinical symptoms and signs that may or may not involve loss of consciousness.
  The clinical symptoms and signs of concussion cannot be explained solely by (but may occur concomitantly with) drug, alcohol, or medication use, other injuries (such as cervical injuries, peripheral vestibular dysfunction) or other comorbidities (such as psychological factors or coexisting medical conditions).’’;


  2. Reduce: een warming-up met daarin focus op neuromusculaire training lijkt bij te dragen aan de preventie van SGH. Echter moet verder onderzoek per sport/doelgroep leiden tot specifiekere aanbevelingen. Tevens werd aanbevolen om beleidsmatige veranderingen door te voeren in de sport die bijdragen aan de preventie, zoals een verplichte Return to Sport goedkeuring door een medisch specialist t.b.v. het voorkomen van recidieven;

  3. Remove: het herkennen van een SGH tijdens het sporten is een cruciale eerste stap. Een vernieuwde versie van de ‘Sport Concussion Assessment Tool’ (SCAT) en Child SCAT werd aanbevolen om bij te dragen aan het adequaat herkennen van SGH. Daar waar deze tools vooral bruikbaar zijn in de eerste 72 uur tot maximaal 7 dagen na het ontstaan, werd aanbevolen om een nieuwe tool te ontwikkelen voor de periode hierna. Aanbevolen werd om de cognitieve tests in de SCAT6/Child SCAT5 te verbeteren en een samengestelde score te gebruiken voor een betere test-hertest betrouwbaarheid;

  4. Re-evaluate: een nieuwe tool de ‘Sport Concussion Office Assessment Tool’ (SCOAT6) en Child SCOAT 6 is aanbevolen voor de subacute fase (> 72 uur) voor de evaluatie van het herstel. De Child SCOAT6 is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De SCOAT6 voor elke sporter vanaf 13 jaar oud;

  5. Rest and exercise: volledige rust wordt afgeraden na een SGH. Beter is om in te zetten op relatieve rust in de eerste 48 uur.
  Dit betekent gedoseerde dagelijkse activiteiten en het beperken van schermtijd. Na 24 tot 48 uur wordt aanbevolen om gedoseerde lichamelijke activiteit, zoals wandelen en fietsen (hometrainer) te bevorderen. Hierna kan meer aerobe activiteit worden opgepakt afhankelijk van de symptomen en veregering hiervan. Als afkapwaarde hiervoor wordt een maximale klachtenverergering van 2 punten (schaal 0 t/m 10) van korte duur (< 1 uur na inspanning) aanbevolen;

  6. Refer: aanbevolen wordt om bij aanhoudende klachten (> 4 weken) de sporter ter vewijzen naar een specialist, bij voorkeur werkend in een multidisciplinair team. Aanhoudende klachten kunnen SGH gerelateerd zijn, maar kunnen ook gerelateerd zijn aan andere factoren;

  7. Rehabilitation: als duizeligheid, nekpijn en/of hoofdpijn langer dan 10 dagen aanhouden dan is aanbevolen om cervicovestibulaire therapie toe te passen. Voor aanhoudende klachten langer dan 4 weken werd aanbevolen om multidisciplinair met specialisten samen te werken. Bij duizeligheid/balansproblemen werd zowel verstibulaire als cervicovestibulaire therapie aanbevolen. De rest van de adviezen sluiten aan bij wat eerder genoemd is;

  8. Recovery: drie componenten werden aanbevolen voor het monitoren van het herstel: symptomen, andere relevante uitkomstmaten zoals balans en de mate van terugkeer naar activiteiten;

  9. Return to Learn / Return to Sport: onderstaande tabellen weegeven de aanbevelingen.

Tabel RTS Blog #65 SoccerDoc
 • Elke stap neemt minimaal 24 uur in beslag zodat er met zekerheid kan worden geconcludeerd dat er geen nareactie op de belasting is ontstaan. Daarom duurt een revalidatie minimaal één week.10. Reconsider: bij herhaaldelijke hoofdtrauma moet ‘Chronic traumatic encephalopathy-neuropathological change’ (CTE-NC) overwogen worden. CTE-NTC kenmerkt zich door de ophoping van een abnormaal eiwit genaamd tau in de hersenen, wat leidt tot verlies van zenuwcellen en atrofie. Dit kan vergelijkbare klachten geven als bij een langdurige SGH. Echter is de diagnostiek lastig, daar waar het op dit moment alleen kan worden vastgesteld middels hersenweefselonderzoek na het overlijden;

  11. Retire: er gelden geen duidelijke richtlijnen voor het stoppen met een sport vanwege SGH. Het betreft een complexe en multifactoriele situatie waarin bij voorkeur vanuit een multidisciplinair team met een sporter wordt meegedacht.

  12. Refine: aanvullend onderzoek is nodig voor gehandicapte sporters

Wat kan ik ermee in de praktijk?

Dit onderzoek geeft de laatste evidentie weer van het reilen en zeilen rondom sportgerelateerde hersenschuddingen. De SCAT6 voor 13 jaar en ouder en de Child SCAT6 (8-12 jaar) kunnen in de eerste 72 uur na het ontstaan worden gebruikt voor het adequaat herkennen van en eerste herstel bij SGH. Na 72 uur kan de SCOAT6 en Child SCOAT6 een nuttige tool zijn voor het begeleiden van de revalidatie. Opvallend is dat in de (Child) SCOAT6 meer aandacht is voor de mentale status (bijv. angst) en kwaliteit van slaap. Dit kan bijdragen aan het vergaren van een completer beeld van het herstel. Daarnaast bieden de RTL en RTS aanbevelingen (ook zichtbaar in de tools) uitkomst voor het begeleiden van de revalidatie.

Online & flexibel voetbalmedische kennis opdoen voor (sport-)fysio's?
Meer info

BLOG ARCHIEF

MEER BLOGS: